Prikbord

Nieuws & agenda

Eco-schools / buitenlesdag / secretaressedag / EHBO

Inline imageEco en duurzame school

 

Als ECO-school besteden wij veel tijd aan duurzaamheid. Er gebeurt een hoop op dit gebied. Op dit moment brengen wij in kaart wat wij als school (al) doen aan duurzaamheid. Hierover zullen wij u binnenkort informeren. Op de foto zijn de kinderen van het ECO-team, i.s.m. Peter Alblas van CNME, bezig met het verzorgen van de binnenplanten en daarmee de vergroening van de school.

 


Inline image

Nationale buitenlesdag

 

Op dinsdag 13 april j.l. vond de nationale buitenlesdag plaats. Ook onze school besteedde hier aandacht aan. In de toekomst willen wij steeds meer het binnenonderwijs combineren met het buitenonderwijs. Ook hierover zullen wij u frequent informeren.

 


Inline image15 april, nationale secretaressedag

 

Afgelopen donderdag mochten wij onze administratieve krachten Nancy en Marilda in het zonnetje zetten. Wij als schoolteam zijn enorm verheugd met onze beide krachten, die telkens klaarstaan voor iedereen in de school. Vandaar dat er, als HELE GROTE DANK, een heerlijke lunch voor hen beiden werd verzorgd.

 


Inline image

Start EHBO-lessen

 

Zoals elk jaar krijgen de leerlingen van groep 8, onder deskundige begeleiding, EHBO-lessen. Na een hele serie lessen doen de schoolverlaters examen en krijgen zij bij een positief resultaat een heus certificaat.

 

16 aprilLees verder
Fijne Pasen!

Pasen

 

Groep 1 en 2 tikken een eitje op ‘witte donderdag’. Gezellig op het schoolplein.

 Inline image Inline image

En de school kleurt Pasen....

 Inline image Inline image 

 

Wij wensen u, de kinderen en alle betrokken bij de school hele fijne Paasdagen.

Op dinsdag 6 april 2021 komen de kinderen weer naar school.


 

1 april (grap)

 

Inline imageHet was een dag waarop we veel gelachen hebben. Ook was er aandacht voor serieuzere zaken. Bij de rondgang door de school van groep 5 A om voor Juf Tatiana na te gaan hoeveel leerlingen aan de gevraagde spullen gedacht hadden, kwamen we er al snel achter dat er ook heel creatieve oplossingen bedacht waren door kinderen en ouders! Gelukkig heeft de harde wind het vastgelopen schip weer los geblazen en zijn de spullen vandaag op 1 april weer aangevuld. Dank voor jullie tegenreacties en humor op deze prachtige lentedag!

 

2 aprilLees verder
Mededelingen

Inline image

Corona

Zoals u wellicht heeft gezien en gelezen via de diverse nieuwskanalen loopt het aantal coronabesmettingen bij leerlingen tussen 4 en 12 jaar op. Het is daarom goed dat wij met zijn allen stevig vasthouden aan zowel de landelijke afspraken als de schoolafspraken zoals wij die meermaals hebben gecommuniceerd, met name in de brief van 05-02-2021. Wij willen u vragen de komende periode blijvend te letten op deze afspraken, vooral bij de breng- en haalmomenten van de kinderen.

 

Schoolfotograaf

Uw kind(eren) heeft vandaag een briefje van de Schoolfotograaf.nl mee naar huis gekregen. Hier staat een gebruikersnaam en inlogcode op om de foto’s te bestellen. De foto’s worden dan op het thuisadres bezorgd. Indien u vóór 4 april bestelt, betaalt u géén verzendkosten, maar u kunt uiteraard ook nog nà 4 april bestellen.

 

SDG’s, werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015–2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. De 17 doelen zijn hierbij afgebeeld. 

Inline image

Onze school werkt al geruime tijd aan en met de principes van de Ecoschool. Onlangs bent u nog geïnformeerd over het behalen van de groene vlag in deze. Ecoschool is een van de duurzaamheidsdoelen. De laatste jaren heeft de school veel gedaan aan en rond duurzaamheid. Dit zijn wij nu in kaart aan het brengen, om van hieruit en voor de komende jaren, nieuwe stappen te kunnen en mogen zetten in het geheel van duurzaamheid. Wij gaan de kinderen en ook de omgeving hierin heel nauw betrekken. Wij zullen u in deze blijvend informeren. Meer informatie over de SDG’s voor de Nederlandse situatie is te vinden via, www.SDGNederland.nl.

 

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is door de provincie Limburg benoemd als een ernstig maatschappelijk probleem dat mensen in hun zelfredzaamheid beperkt en hun kansen vermindert om vitaal mee te doen. De nieuwe posteractie (zie bijgaand) is op iedereen gericht, maar heeft wel een focus op jongeren. Ook en vooral in tijden van Corona kunnen mensen er voor elkaar zijn en kun je met een klein gebaar het verschil maken.

 

  

19 maartLees verder
Groene vlag / Gezonde school

Eco school

Wellicht heeft u hem al zien hangen... Op dinsdag 24 februari 2021 kreeg de school de Groene Vlag van Eco-schools uitgereikt. RTV Maastricht heeft een item gemaakt waarin de kinderen uitleggen wat wij allemaal gedaan hebben om deze Groene Vlag te krijgen. Het item is te zien op onze Facebook-pagina: Facebook 

 

Wij zijn trots op het feit dat we één van de 50.000 scholen wereldwijd zijn (en één van de vier scholen in Maastricht) die continu insteekt op duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het inzamelen van materialen die kunnen worden gerecycled. Hiervoor hebben we ook een certificaat ontvangen. Zie de foto hieronder. Natuurlijk zijn we er nog niet als het gaat om het constant verduurzamen van zaken. Vandaar dat we telkens een jaarplan Ecoschools opstellen om thema’s die van belang zijn (verder) uit te diepen. Voor komend schooljaar willen we de werkgroep Eco verder verbreden met leerkrachten, medewerkers en leerlingen. Bovendien willen wij een directe link leggen met de VN duurzaamheidsdoelen, de zogenaamde SDG’s (sustaineble development goals). De komende perioden en jaren zullen wij u hierover frequent informeren.

 Inline imageInline image


Gezonde school

Onze school heeft opnieuw het predicaat gezonde school behaald. Via een uitgebreid hercertificerings(traject) hebben we het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ weer voor drie jaren behaald. Een groot compliment in deze naar de werkgroep ‘Gezonde school’.

 

Inline imageInline image

 

26 februariLees verder
Heropening en carnavalsvakantie

Dag ouders/verzorgers,

 

Inline imageAllereerst willen wij jullie een hele fijne carnavalsvakantie wensen. Dat iedereen na de herstart van de school mag genieten van een paar dagen carnaval (natuurlijk niet zoals we dat gewend zijn, maar toch…) en vakantie. De school start weer op maandag 22-02-2021, volgens het programma genoemd in de brief van 05-02-2021.

 

Het is heel fijn dat we weer zijn gestart. 49% van de scholen in Nederland is afgelopen maandag weer opengegaan. Scharn was hier één van. Blije kinderen, lachende leerkrachten, tevreden ouders/verzorgers, dat is mooi om te zien en te voelen. Vandaar, als blijk van waardering, hebben wij u allen een kaartje gestuurd, als soort van dank en steun. Sommige ouders/verzorgers hebben hier positief op gereageerd. Dat doet ons goed!

 

Heropening school vanaf 08-02-2021

Wij zijn alle ouders/verzorgers en andere betrokkenen erkentelijk voor het aandragen van tips en adviezen over het plan heropening school van 05-02-2021. Belangrijk in deze is, dat we t.a.v. het uitgaan van leerlingen aan het einde van de dag, met sommige gezinnen afspraken hebben gemaakt. Met name met de gezinnen die meerdere kinderen in de groepen 1 t/m 6/7 hebben, of die van veraf komen. We hebben het plan zo aangepast dat broertjes en zusjes waar nodig worden opgevangen. In feite is dit alleen nodig als ouders/verzorgers bij het ophalen in diverse tijdsloten in de problemen komen.

Inline imageInline image

Veiligheid en testen

In de vernoemde brief van 05-02-2021 gaan we in op veiligheids- en testaspecten. Wij vragen u hier goed kennis van te nemen. Voorts willen wij u vragen, indien in de vakantie iets gebeurt dat corona gerelateerd is, dit binnen Schoudercom te laten weten bij de administratie. Hartelijk dank hiervoor.

 

Inline imageLetterdiploma kinderen groep 3

De leerlingen van groep 3 ontvingen afgelopen maandag een heus letterdiploma. Proficiat voor alle kinderen van de groepen 3 (juf Iris, Noelle en Maud).

 

Vastelaovend

Vandaag hebben we op school carnaval gevierd. Heel anders dan normaal, maar niet minder gezellig. Met dansjes, verklede kinderen, muziek, quiz, buttons maken en een lekker ontbijtje heeft elke klas er toch een klein feestje van gemaakt. Wij danken de Oudervereniging, de Werkgroep Carnaval en de Tempeleers voor hun bijdrage!

 

Ten slotte

Als school Scharn zijn we van plan met ouders/verzorgers een aantal open gesprek- of ateliersessies te voeren. In dit open gesprek kunnen tal van thema’s worden besproken. Zeker in tijden van Corona is het goed, omdat ouders/verzorgers nauwelijks of niet in school mogen komen, elkaar via andere communicatiekanalen te spreken. Eind februari zullen wij de behoefte polsen en enkele afspraken plannen. U hoort van ons…

 

Voor allen nogmaals fijne dagen,

Tot ziens, tot de 22e

Namens het team van BS Scharn,

U vriendelijk groetend,

Marcel Janssen

 

 

12 februariLees verder
CJG043: Kies-training en Themachat hooggevoeligheid

Inline imageThemachat: ‘Omgaan met hooggevoeligheid bij je kind’

 

Lijkt je kind extra gevoelig voor prikkels? Is jouw kind vaak lichtgeraakt en geneigd om heftig, intens of emotioneel te reageren op relatief kleine voorvallen? Dan is de themachat ‘Omgaan met hooggevoeligheid bij je kind’ wellicht interessant voor jou! Dit chatspreekuur vindt plaats op maandag 22 februari en wordt verzorgd door expert Renate Lambrix. Die avond kun je tussen 20.00 en 22.00 uur anoniem een persoonlijk advies vragen aan Renate via www.cjg043.nl 

 

Meer weten? Klik hier: https://www.cjg043.nl/themachat-omgaan-met-hooggevoeligheid-bij-je-kind/

 


Kies-coaching: Kinderen in echtscheidingssituaties

 

Als alles hopelijk goed blijft  gaan, willen we op donderdag 1 april weer gaan starten met een KIES training

De training zal plaatsvinden op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur op de Emile Wesly school. 

 

Voor wie?

Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar die te maken hebben (gehad) met een echtscheiding en hier problemen door ervaren.

 

Doelstelling

Tijdens de sessies leren kinderen dat ze niet hoeven te kiezen tussen hun ouders, ze leren dat hun gevoelens nooit raar of gek zijn en ze gaan begrijpen dat de scheiding en mogelijk de ruzies tussen ouders niet hun schuld zijn. Ook leren ze praten over hun gedachten en gevoelens, zowel met hun ouders als met andere belangrijke personen.

 

Aanmelden via: Aanmelden KIES - CJG043

Voor meer info zie ook https://www.cjg043.nl/kies-coaching-kinderen-in-echtscheidingsituaties/ (nu staan de datums nog start februari, maar dat word veranderd naar april)

9 februariLees verder
Vastelaovend

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Normaal gesproken dendert 'Sjaan' rond deze tijd van het jaar al langzaam op zijn grondvesten. Uitroepen prinsjes en prinsesjes, bezoek van de Hoeglöstigheid, de optocht en het Vastelaovendsfies…het kan niet doorgaan zoals we dat gewend zijn. We hebben nagedacht over en gezocht naar wat wél mogelijk is. We hebben een leuk programma voor de vrijdag voor Carnaval gemaakt. Ook krijgen de kinderen een leuke verrassing van de oudervereniging. We wachten de persconferentie van vanavond 2-2 nog even af voordat we de informatie versturen over vrijdag 12 februari. We zijn er immers nog niet zeker van hoe de scholen precies gaan opstarten.


Waarom dan nu toch al een bericht?
In deze nieuwsbrief vinden jullie alvast enkele leuke activiteiten voor de kinderen om deze week al thuis te doen. Het zijn allemaal suggesties, niks moet, alles mag.


Wij wensen alle kinderen alvast heel veel plezier in de aanloop naar onze Schoolcarnaval!
Met vriendelijke groet.
Werkgroep Vastelaovend


SchminkVerzin een optreden voor in je klas.
Weet je een leuk carnavalsdansje, wil je een carnavalsliedje zingen of misschien ben je een Buuttereedner in de dop? Geef je op bij je leerkracht en maak er een spetterend optreden van. Zorg zelf voor de benodigde spullen en/of muziek.

 

Challenge Tempeleers Vastelaovendsleedjse 2021 Us Mestreechs:
Dit liedje is hét carnavalsliedje van Maastricht dit jaar. Oefen het liedje en het dansje. Trek je mooiste carnavalspakje aan, wees creatief en maak een filmpje waarin je het liedje meezingt en danst. Stuur het filmpje naar je eigen juf of meester, dan kunnen jullie deze tijdens de carnavalsochtend samen met de klas bekijken. Het filmpje zou je ook nog kunnen sturen naar de Tempeleers, maar dat moet je eerst overleggen met je ouder(s)/verzorger(s)!
De challenge is te vinden op de Facebookpagina van De Tempeleers onder de naam “Challenge denske Eus Mestreechs” geplaatst op 23 januari 2021.

 

“Tempeleers Mestreech:
Vaanaof noe kinste thoes aon de geng! Veer höbbe ‘ne sjieke challenge veur diech in samewèrking mèt @dansschoolreality! Wat mooste doen?

❤️Lier dit denske.

💛Sjik dien fèlmke nao de Tempeleers sociale kanale (via instagram DM of Facebook messenger).

💚Succes, veer make ‘ne compilatie devaan, en wee wèt zuuste d'chzelf trök.

Veer kieke oet nao eur fèlmkes, veur joonk en aajd “

 

Doe mee aan de Thoes-Verseer-Wedstrijd van de Tempeleers.
Insturen kan nog vóór 9-2. In de link vind je alle informatie: Thoes-verseer-wedstrijd | Tempeleers

 

Doe mee aan de Kinder Verseerwedstrijd van de Tempeleers.
Insturen kan nog vóór 9-2. In de link vind je alle informatie: Kinder Verseerwedstrijd | Tempeleers

 

Boekentip voor kinderen in de onder- en middenbouw:
“Vastelaovendsvrundsjes” geschreven door Vivianne Rijnders.

 

KinderMestreechter Vastelaovend Kinder Tóp 11 Joonk Veldeke:

De afgelopen weken kon er gestemd worden op de Kinder Tóp 11 van Joonk Veldeke. Vanaf woensdag 3-2 wordt er op de Facebookpagina afgeteld van nummer 11 naar 1 en op zaterdag 15 februari van 12 tot 13 uur kunnen jullie de hele Kinder Tóp 11 beluisteren op Radio RTV Maastricht. Like de Facebookpagina om de Kinder Tóp 11 te zien en te horen: Joonk Veldeke Mestreech | Facebook

 

Voor wie lekker wil dansen en springen in de huiskamer:

Us Mestreechs MVK 2021 - YouTube 

Lena’s Jukebox (Vastelaovend Mestreech) - playlist by Tempeleers Mestreech | Spotify 

Vastelaovend 1946 - 2021 - YouTube 

vastelaovendsleedje 1946 - Carnaval in Mestreech(mit tekst) - YouTube 

Fabrizio - Roetewisser - YouTube 

Shakin Dj's - Mie leef Mestreech - YouTube 

Frans Theunisz - Pieke...'t kump - YouTube 

🇬🇳𝙑𝙖𝙨𝙩𝙚𝙡𝙖𝙤𝙫𝙚𝙣𝙙 𝙗𝙮 𝙈𝘼𝙍𝙑𝙄𝙉 🇬🇳 - playlist by marvinmusicdj | Spotify

2 februariLees verder
Thuis in beweging (4)

Inline image

De laatste week thuisonderwijs als het goed is... Dus ook het laatste boekje om thuis lekker te bewegen. Daarnaast hebben jullie vorige week mail gehad van de vakleerkrachten om deel te nemen aan naschoolse beweegmomenten deze week. Daar willen zo veel kinderen naartoe dat de groepen al snel vol waren... Fijn om te zien dat we samen lekker veel bewegen!

Gelukkig kunnen we volgende week weer volop bewegen op school!

1 februariLees verder
Bericht krant

Inline image

Uit Dagblad de Limburger, 29-01-2021:

Thuisonderwijs positief voor schooladvies: ‘We zien nu ook werkhouding en concentratie van een leerling’

Door Carola de Boer

 

De lockdown van de basisscholen, vorig voorjaar en nu, heeft niet alleen maar nadelen. Het levert voor een schooladvies juist bruikbare, extra informatie op, zeggen leerkrachten en schooldirecteuren in Limburg. Naast de cijfers van allerlei toetsen, is zo’n schooladvies voor vmbo, havo of vwo ook op andere zaken gebaseerd.

 

Werkhouding

„We kijken bijvoorbeeld naar de werkhouding, motivatie, concentratie en planning van een leerling”, zegt Sylvia Sleven, leerkracht van groep 7/8 bij fusieschool De Riet in Panningen. „En dat kunnen we bij het thuisonderwijs goed zien. Levert deze leerling altijd op tijd zijn huiswerk in? Doet hij actief mee in de onlinelessen? Kan hij plannen en goed zelfstandig werken? Dat zijn belangrijke vaardigheden in het vervolgonderwijs. Vooral op de havo en het vwo.”

 

Interessant

Ook directeur Marcel Janssen van basisschool Scharn in Maastricht vindt het thuisonderwijs in meerdere opzichten interessant. „Wie is op tijd in de online les? Wie is snel afgeleid? Wie is afhankelijk van hulp van ouders of broertjes en zusjes? En leerkrachten krijgen ook heel snel een beeld of het thuis soepel verloopt of juist kommer en kwel is. De school kan in die gevallen dan snel bijspringen en bijsturen.” Een beeld van het leven thuis is in een normale schoolsituatie veel moeilijker te krijgen.

 

Helpen

Als een kind vaak niet in de les is, of zijn huiswerk structureel niet maakt, grijpen leerkrachten meteen in. „Ik bel het kind persoonlijk op”, zegt Sylvia Sleven. „Vraag of er iets aan de hand is en bied aan om te helpen. Vaak is dat al genoeg. Zo niet, dan ga ik met de ouders in overleg.”
De schooladviezen komen in groep 8 niet uit de lucht vallen. Vrijwel alle basisscholen geven eind groep 7 al een voorlopig advies. Als een jongen of meisje graag een hoger advies wil, maken leerkracht en leerling vaak een lijstje met verbeterpunten, waar hij of zij in groep 8 aan kan werken. Als de eindtoets in april doorgaat, kunnen kinderen op basis van die uitslag ook nog een hoger advies krijgen. Het advies kan niet verlaagd worden door een slechte eindtoets.

 

Kansrijk

Nu in de coronatijd roepen onderwijsdeskundigen op om zo veel mogelijk kansrijk te adviseren. De minister wil graag dubbele adviezen zien – bijvoorbeeld vmbo-t/havo of havo/vwo – om kinderen de gelegenheid te geven na de brugklas op een hoger niveau de middelbare school te volgen. „We geven een leerling altijd het voordeel van de twijfel”, zegt Margo Jacobs, directeur van basisschool De Firtel in Stramproy. „Los van corona heb je toch wel een goed beeld van zo’n leerling in die acht jaar dat hij of zij hier op school heeft gezeten.” Koen Kemps, directeur van de Hubertusschool in Herten, is het daar volmondig mee eens. „Een kind in groep 8 mag nu niet de dupe worden van corona.”

29 januariLees verder
Kalender
Koningsdag
27 aprilLees verder
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaartsdag
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Studiedag
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren