Prikbord

Nieuws & agenda

Annulering studiedag 3-2 / Toetsing

Dag ouders/verzorgers,

 

Met dit bericht willen wij u informeren over enkele schoolse zaken.

 

Om te beginnen willen wij u, nu we met zijn allen midden in de 2e lockdownfase verkeren, danken voor uw medewerking en begrip in deze voor de school ook bizarre situatie. Na een lastige opstart zijn alle leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers zo goed als mogelijk bezig met het vormgeven aan, werken met en leren binnen online onderwijs. Tevens leren we steeds meer over en van afstandsonderwijs. De komende maanden zullen we als school(team) bekijken in hoeverre online onderwijs bijdraagt aan het nog effectiever ‘maken’ van zowel afstands- als fysiek onderwijs. Tevens willen wij iedereen danken, zowel onze eigen medewerkers als de medewerkers van kindpartner MIK, die zorgdragen voor adequate noodopvang op school en binnen ons kindcentrum. Het besef is er op dit moment daadwerkelijk bij veel ouders/verzorgers dat het voor de school geen sinecure is goed thuisonderwijs te verzorgen, alsook te zorgen voor veilige en goede opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, kwetsbare kinderen en kinderen die NT2-onderwijs volgen. In deze verwijzen wij ook naar een interessant artikel van Aleid Truijens in de Volkskrant van 19-01-2021.

En natuurlijk leren wij elke dag van deze situatie en leren we elke dag bij (o.a. via het volgen van webinars over effectief online onderwijs). Dit zorgt dan ook voor een continue ontwikkeling van ons beleid online onderwijs en opvang (in tijden van de pandemie). Zo zijn we met Maastricht Sport in overleg over het verbreden van het beweeg- en sportaanbod op gezette tijden bij school. Daarnaast weer in de bijlage het nieuwe beweegboekje die elke week wordt uitgebracht door Maastricht Sport. Wat nu, op dit moment oprecht relevant is, is u allen heel veel sterkte en succes te wensen, eveneens iedereen nogmaals DANKEND: ‘Houd vol en blijf gezond’.  

 

Het voltallige TEAM BS Scharn.

Inline image


 

Een tweetal belangrijke organisatorisch te benoemen zaken:

  • De geplande studiedag van 03-02-2021 gaat niet door. We vinden het belangrijk dat in deze toch al zware tijden het onderwijsproces gecontinueerd dient te worden. Dit betekent dat wij op deze dag het online onderwijs en de NOODopvang voortzetten;
  • In principe zouden alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de zogenaamde middenmeting toetsen dienen te maken. Deze M-toetsing schuift nu op naar (mogelijk) medio februari en maart 2021. Het rapportfolio dat op 11 februari mee naar huis zou gaan wordt hierdoor ook verschoven naar een nog nader te bepalen moment. Voor de leerlingen van groep 8 behoeft het schooladvies niet voor 01-03 maar voor 15-03-2021 te worden gegeven. 

Blijf aub de komende weken het nieuws rondom Corona en mogelijke schoolopening(en) goed volgen. De lockdown staat vooralsnog gepland tot 08-02-2021. Wij blijven u in deze zo goed als mogelijk informeren.

 

Ten slotte... Wij krijgen veel vragen, zeker in deze tijd, waar ouders/verzorgers en ook leerlingen terecht kunnen voor vragen en aan/opmerkingen rondom veiligheid. Hiervoor verwijzen wij naar onderstaande poster, die ook in school voor iedereen zichtbaar is.

Inline image


Heel leuk ook om van zoveel kinderen en ouders/verzorgers fijne en opbeurende boodschappen te krijgen. Een voorbeeld hiervan uit groep 7 willen wij u niet onthouden.

Inline image


Heeft u vragen, of aan/opmerkingen naar aanleiding van deze informatie, schroom dan niet en laat ons meteen wat weten.

‘We zijn er voor elkaar’.

 

Voor nu,

Iedereen vriendelijk groetend,

Team BS Scharn

22 januariLees verder
Nationale voorleesdagen

Van 20 t/m 30 januari vinden de Nationale voorleesdagen plaats. Dit jaar uiteraard anders dan anders... Helaas vandaag geen voorleesontbijt en geen andere leuke activiteiten om naartoe te gaan. 

 

Ondanks dat is er wel weer het Prentenboek van het jaar verkozen, namelijk: Coco kan het! Dit boek en de rest van de top 10, zijn verkrijgbaar via verschillende boekenzaken via internet, waardoor jullie er toch samen thuis van kunnen genieten! Op de website van de Nationale voorleesdagen staan nog een aantal leuke tips om samen tijdens het thuisonderwijs te doen: Aan de slag | De Nationale Voorleesdagen

Coco kan het! verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2021 | De Nationale  Voorleesdagen

 

Nog een aantal tips om van het voorlezen een feestje te maken!

Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.

 

Een boek kiezen

In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van je kind. Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt je kind zindelijk of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan.

 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen

Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages, heeft je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt?

 

Voorleesrituelen

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

 

Voorlezen met stemmetjes

In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te spannen en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als je langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.

 

Te moeilijk of niet?

Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.

Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. Als je het meerdere keren voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de meeste kans dat je kind door een boek geboeid wordt.

 

Voorspel samen het verhaal

Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.

 

Moeilijke woorden

Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

 

Laat uw kind vertellen

Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.

Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.

 

Voorbereiding op het voorlezen

Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.

20 januariLees verder
Update huisvesting

Inline image

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Op een fijne, veilige plek waar het kan groeien en zich kan ontwikkelen. Daarom willen we het gebouw van kindcentrum Scharn grondig renoveren, óf een nieuw kindcentrum bouwen: een plek waar onderwijs, opvang en zorg samenkomen. In de laatste updates hebben we u verteld dat de gemeente Maastricht binnenkort een beslissing zal nemen over renovatie of nieuwbouw, en dat ouders en teams van BS Scharn en kindpartner MIK in ateliersessies hun input en inzichten met elkaar hebben gedeeld. Intussen zijn er weer nieuwe stappen gezet. We vertellen u graag waar we nu staan en wat onze plannen zijn.

 

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Begin december hebben basisschool Scharn en MIK Kinderopvang, in overleg met leerkrachten, opvangmedewerkers, ouders en leerlingen, samen een visiedocument opgesteld. Daarin staat wat we precies voor ogen hebben: een kindcentrum waarin diverse kindpartners vanuit één pedagogisch plan en één aanpak voor elk kind samenwerken. Samen bieden we op innovatieve wijze thuisnabij onderwijs, kinderopvang en ontspanning.

 

Het visiedocument van kindcentrum Scharn

In het visiedocument staat omschreven wat onze ambitie is. Wat voor leer- en leefklimaat willen we, hoe zien we onze rol en hoe willen we omgaan met gezondheid en duurzaamheid? Het visiedocument biedt verder een overzicht van het aanbod dat we voor ogen hebben en besteedt aandacht aan de manier waarop we leren en ontwikkelen op maat willen aanpakken. Ook de samenwerking tussen de partners en onze waarde voor de omgeving komen aan bod.

 

In het visiedocument zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Het kindcentrum werkt als één functionele eenheid;
  • Ieder kind in het kindcentrum heeft een eigen leer- en ontwikkellijn;
  • Iedere dag werken de leerlingen in een vertrouwde basisgroep;
  • Het kindcentrum biedt vrijheid en geborgenheid;
  • Het kindcentrum is coöperatief met haar omgeving.

Het visiedocument is als download beschikbaar op onze website: www.bsscharn.nl.

 

Welke stappen zijn er verder gezet?

Ook is er een functioneel programma opgesteld, met daarin onze uitgangspunten voor het ontwerp. Zo besteedt het functioneel programma aandacht aan de organisatorische en ruimtelijke indeling van het gebouw, de mogelijkheden om ruimtes aan te passen voor verschillende educatieve doeleinden, het (Jonge) Kindcentrum en de verbinding tussen binnen en buiten.

 

Wat wordt de volgende stap?

In februari neemt de gemeente een besluit over het integraal huisvestingsplan, waarmee in totaal (voor het primair en speciaal onderwijs in Maastricht) € 45 miljoen gemoeid is. Dan wordt ook duidelijk of ons kindcentrum grondig gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw te bouwen kindcentrum komt. En welke partners precies meedoen. Ook verwachten we dan te horen op welke locatie we tijdens de bouw onderwijs en opvang kunnen verzorgen.

 

Daarna werken we het Programma van Eisen verder uit en beginnen we aan het voorlopig ontwerp. Zodra de gemeente ons over haar beslissingen informeert, nodigen we ouders, omwonenden en medewerkers uit voor een nieuwe ateliersessie om met ons mee te denken en u verder te informeren. We verwachten dat deze sessie in het voorjaar zal plaatsvinden.

 

Investeren in onderwijs

De huisvestingsplannen voor kindcentrum Scharn zijn onderdeel van een groter plan. Samen met de gemeente Maastricht en onze kindpartners bouwt MosaLira aan kindcentra waar onderwijs, opvang en zorg samenkomen. Plekken waar ieder kind zichzelf kan zijn en kan worden wie het is. Dat doet het door fors te investeren in de gebouwen: door groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw. Net wat nodig is.

 

 

18 januariLees verder
Thuis in beweging (3)

Inline image

Ja hoor, ook de komende week kunnen jullie thuis in beweging blijven met het boekje van Maastricht Sport. Veel beweegplezier!

15 januariLees verder
Thuis in beweging (2)

Inline imageVóór de vakantie werd het eerste boekje met jullie gedeeld om elke dag thuis te bewegen. 

 

In deze moeilijke en onzekere tijd vanwege Corona is het enorm belangrijk voor kinderen om in beweging te blijven. Door middel van sport en bewegen wordt zowel het lichaam als geest geactiveerd. U als ouders/verzorgers kunnen hier een zeer belangrijke rol in vervullen. Om hier een handje bij te helpen, is er vanuit Maastricht Sport een leuk beweegboekje opgesteld. Hierin staan allerlei fantastische beweegactiviteiten die u samen met uw kind elke dag kunt uitvoeren. Daarnaast staan er ook een aantal opdrachten in die leerzaam kunnen zijn. Het zou fantastisch zijn als u deze beweeg- en leeropdrachten dagelijks een half uurtje zou kunnen doen, samen met uw kind.

 

Open het boekje eens en blader er samen doorheen. Er staat voor iedereen, in alle leeftijden, wat leuks in!

Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar het boekje, zie de bijlage.

 

Alvast veel beweegplezier en blijf gezond!

5 januariLees verder
Kerstkaarten / Thuis in beweging (1)

Inline imageWij wensen jullie allemaal een

fijne vakantie toe

en hele gezellige feestdagen!

 


Kerstkaarten

Vorige week en deze week hebben een flink aantal kinderen van Basisschool Scharn prachtige kerstkaarten gemaakt voor de dementerende ouderen die woonachtig zijn in het woonzorgcentrum Grubbeveld. Wij hopen hen met onze kerstwensen een hart onder de riem te steken tijdens deze bijzondere feestdagen. Woonzorgcentrum Grubbeveld kijkt er naar uit om de kerstkaarten te mogen ontvangen!

Inline image


Beweegboekje

 

Bijgevoegd het beweegboekje van Maastricht Sport om deze vakantie lekker te blijven bewegen!

 

Helaas zitten wij de komende periode allemaal weer thuis en zien we ons niet op school! Thuis ben je vaak
minder in beweging. Zonder bewegen in de pauze, de gymles en het naschoolse sporten zitten we te veel
stil! We willen jullie super graag in beweging houden en daarom zijn alle meesters en juffen van Maastricht
Sport hard aan het werk gegaan om voor jullie een eigen gymboekje voor thuis te maken!


Hoe leuk is het om samen met je vader, moeder, broer en zus elke dag even lekker te sporten. Gewoon in de woonkamer of in de tuin! Wij hopen dan ook dat jullie dit allemaal gaan doen, zodat we over een paar weken in de gymzaal weer lekker met de hele klas mogen sporten!

18 decemberLees verder
Voorleeswedstrijd

Gisteren vond de finale plaats van de kindervoorleeswedstrijd BS Scharn. 

Inline image

Lauren, leerling uit groep 8A maakte hiervan een mooi verslagje:

 

Vandaag hadden wij de finale van de voorleeswedstrijd op school. Er waren in totaal 4 deelnemers:

- Diede uit groep 7A;

- Hazar uit groep 7B;

- Eline uit groep 8A;

- Dyani uit groep 8B.

 

De deelnemers hebben om de beurt in de groepen 7 en 8 voorgelezen. Dit deden ze stuk voor stuk supergoed. Toen we alle stukjes gehoord hadden mochten wij allen onze stem uitbrengen. De juf heeft samen met enkele kinderen uit de klas de stemmen geteld.

 

De uitslag werd door de juf gedeeld met directeur Marcel. Vervolgens kwamen de klassen bijeen op teams door middel van de Prowise borden. Ook juf Thera, juf Ingrid en meester Kenneth waren aanwezig via Teams. Directeur Marcel ging de uitslag vertellen. Hij zei: "Alle kinderen hebben het super goed gedaan, maar er kan er maar eentje winnen, één iemand is nummer 1, maar de andere drie zijn allemaal nummer 2". Toen kwam er een groot tromgeroffel. En toen vertelde hij: "De eerste letter is de H en de laatste zijn azar! De winnaar van de voorleeswedstrijd van basisschool Scharn is geworden: Hazar!"

 

Wij allen wensen Hazar heel veel succes in de volgende ronde! 

 

Groetjes Lauren uit groep 8A!

10 decemberLees verder
Voedselbankactie: Groot succes!

Vorige week is onze school gestart met het inzamelen van spullen voor de voedselbank. Die inzameling gaat voorspoedig, om niet te zeggen fantastisch!

 

Vol enthousiasme worden spullen door de leerlingen ingeleverd. Er zijn zelfs leerlingen die bij buren langsgaan om te kijken of die eventueel ook wat kunnen missen. Echt iets om trots op te zijn!

 

Als u nog wat wil doneren voor de Voedselbank, graag, dan kan dat deze week nog, maandag 14 december komt de voedselbank de spullen ophalen.

 

Alvast heel veel dank!

Inline image    Inline image

8 decemberLees verder
Oproep: Voedselbank-actie!

We zijn één wereld. Samen ondernemen we voor een betere wereld en duurzame toekomst!

 

Op school zijn we de hele dag bezig om onze kinderen voor te bereiden op hun toekomst en te begeleiden naar de wereld van morgen. Maar wat is een betere wereld en toekomst? En wat moeten we daarvoor doen? Eén ding weten we zeker, we kunnen dit niet alleen! Daar hebben we jullie allemaal voor nodig…

Ieder individu, elk goed idee of initiatief voor verandering telt! Niemand kan en mag achter blijven, ook de aarde niet. #nooneleftbehind

 

Daarom zijn er de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties. Laat je inspireren door:

 

En doe mee!

 

Wij in Scharn beginnen met:  “Voedsel”. In de week van 23 november zal er in alle groepen aandacht gegeven worden aan dit thema, uitgaande van een voorleesverhaal. In lessen zullen verschillende aspecten van voedsel aan de orde komen, bv.: hoe we met voedsel omgaan, hoe voedsel wordt geproduceerd, weggooien van voedsel, iets niet lusten en voedsel delen… Het onderwerp is direct gekoppeld aan de volgende twee duurzame ontwikkelingsdoelen:

Inline image   Inline image

 

Om het onderwerp meer te laten leven voor leerlingen willen we hieraan een concrete actie verbinden:

Voedselbank Zuid-Limburg

In samenwerking met voedselbank Zuid-Limburg willen we op onze school een inzamelingsactie organiseren, van 1 t/m 14 december. Leerlingen zamelen voedsel in en nemen dat mee naar school. Daar wordt het door de leerlingen zelf in kratten gedaan en op 14 december worden die officieel overgedragen aan de voedselbank. De voedselbank zal er dan voor zorgdragen dat de goederen op de goede plek terecht komen.

 

Waar moet u aan denken? Het gaat om voedselproducten die lang houdbaar zijn. Tot ten minste na de feestdagen. Wellicht heeft u zelf iets op voorraad staan dat u kunt missen. Of u neemt bij het boodschappen halen, iets extra’s mee, dat u wil doneren. De voedselbank en vooral hun klanten zullen uw gift zeker waarderen.

 

Doet u mee?

25 novemberLees verder
Kalender
Studiedag
3 februariLees verder
Voorjaarsvakantie
13 februariLees verder
Schoolfotograaf
9 maartLees verder
Schoolfotograaf
10 maartLees verder
Studiedag
17 maartLees verder
1e Paasdag
4 aprilLees verder
2e Paasdag
5 aprilLees verder
Koningsdag
27 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren