De school

Basisschool Scharn is een eigentijdse basisschool. Op onze school leren kinderen met veel plezier, waarbij ze kansen krijgen om zelfstandig en samen met anderen hun talenten te ontwikkelen. Ons maatwerk onderwijs helpt kinderen te presteren én excelleren binnen hun eigen kunnen. En dat is hard nodig, want de wereld van morgen vraagt om slimme doeners en creatieve denkers. Daarbij bieden we structuur en houvast. Een veilige plek waar je jezelf kunt zijn. Waar we samen bestaande normen koesteren en nieuwe waarden ontwikkelen.

“Samen leven, samen leren”

Ons onderwijs

Kinderen zijn de volwassenen van morgen. We vinden dat ze zich breed moeten kunnen ontwikkelen en zorgen voor een duurzaam fundament met goede taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast besteden we volop aandacht aan andere zaken en vakken, zoals wetenschap en techniek, gezond gedrag en bewegingslessen, burgerschapsvorming, duurzaamheid, kunst en cultuur, en aandacht voor wie je bent. Ook is er een uitgebreid naschools aanbod, met o.a. dans, schaken en Engels. Basisschool Scharn is een Eco-School, hét internationale keurmerk voor duurzame scholen.

Vier kernwaarden

Alles wat we doen, koppelen we aan de principes van de Eco-School en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We hebben vier kernwaarden: Betrokken; Samenwerken; Relatie, competentie en autonomie; en Professioneel:

 

Betrokken

Kinderen leren het beste als ze graag wíllen leren. Bij basisschool Scharn zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leren. Ze werken al vroeg met weektaken om die innerlijke betrokkenheid te realiseren. 

 

Samenwerken

Kinderen leren samenwerken, met elkaar communiceren, rekening houden met elkaars sterke en zwakke punten en respect te hebben voor elkaar. Dat is belangrijk voor de schoolcultuur én voor het onderwijs in de klas. Ook als team werken we nauw samen met elkaar en met kinderen, ouders en kindpartners.

 

Relatie, competentie en autonomie

Persoonlijke aandacht laat mensen groeien. We voeren persoonlijke leergesprekken en bouwen aan een goede relatie. Wij stellen hoge verwachtingen die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind. We geven onze leerlingen de ruimte om ervaringen op te doen en stimuleren zo het vertrouwen in eigen kunnen. Daarbij is er altijd ruimte om eigen keuzes te maken. 

 

Professioneel

‘Samen elke dag een beetje beter’ is de onderlegger van onze professionele samenwerkingscultuur. We staan open voor feedback van anderen en reflecteren op ons eigen handelen. Waarom doen we wat we doen? Wat gaat goed en wat kan beter? We stellen ons open op naar leerlingen (o.a. leerlingenraad) en ouders (via kijkochtenden) en werken actief aan onze kennis en vakbekwaamheid.

kunst

huisstijl

wiswijs

huisstijl

De buurt

Kindcentrum Scharn ligt in de groene wijk Scharn aan de rand van (het oostelijk deel) van Maastricht en onderscheidt zich door een (kind)vriendelijk en warm karakter. Scharn is een buurt met veel ruimte. Een hele groene buurt met perken, bomen en plantsoenen. De variatie in woningbouw zorgt voor een diversiteit aan inwoners. Het grote aanbod aan voorzieningen (basisscholen, winkels en sportverenigingen) maakt Scharn tot een levendige en aangename buurt om te leven, wonen en werken.

Blended learning

Kinderen leren niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Uit boeken, maar ook in spel. Die mengeling van buiten en binnen, digitaal en klassiek leren wordt in de toekomst steeds belangrijker. Als school zullen we de omgeving de komende jaren nadrukkelijker naar binnen halen om de verschillende manieren waarop kinderen leren, zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Eco-school

KIVA-school

Open en vriendelijk

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren