Prikbord

Nieuws & agenda


Diversen
4 juni

Maastricht, d.d. 04-06-2021

Aan:​​ Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,

Betreft: diversen BS Scharn

 

Dag ouders/verzorgers van de kinderen van BS Scharn.
Met deze 
infobrief willen we u opnieuw op de hoogte brengen van een aantal schoolzaken. 

 

Corona-aanpak

Met het veiligheidsteam van de school hebben we afgelopen week overleg gevoerd. Omdat de corona-perikelen nog zeker niet voorbij zijn, houden we vast aan ons plan heropening. Binnen het plan zijn wel enige versoepelingen doorgevoerd. Zo houden we rekening met de schoolverlaters en hun eindejaarprogramma. Tevens kan het naschools aanbod weer beginnen. In de week voor 2 juli 2021 bekijken wij hoe en in welke vorm verdere versoepelingen mogelijk zijn. Hierbij staat veiligheid van iedereen (kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers) absoluut voorop. Wij willen iedereen bedanken voor de betrokkenheid, het begrip en de medewerking in deze. Wij bemerken dat vanuit een zeker veiligheidsbesef velen meeleven, meedenken- én (mee)handelen. Dat is fijn!


Naschools aanbod

Aanbod

 

Vanaf deze week zijn we weer gestart met het schooleigen naschools aanbod. Op de foto: de dansertjes o.l.v. juf Elisa.

 

Dag van de overblijfmedewerkers

Deze week was het ook de week van de TSO medewerker. Op donderdag 3 juni 2021 zijn alle medewerkers in het zonnetje gezet voor hun inzet op school door het geven van een kleinigheidje. 

We willen alle TSO-medewerkers bedanken voor het goede werk, dat wordt verzet voor de kinderen van Basisschool Scharn. ‘Samen met de kinderen maken we er een fijne tijd van, voor de leerlingen van onze school. Jullie werk is niet altijd even makkelijk, zeker in Coronatijd niet. En toch blijven jullie paraat staan’.

Namens directie, team en natuurlijk de kinderen: Bedankt!

 

Verbouwing van de school

Binnenkort verschijnt de allereerste officiële nieuwsbrief over de verbouwing. Nog even geduld aldus. U heeft overigens niets gemist, alles wat er tot dusverre is gebeurd rond de renovatie of de nieuwbouw van de school heeft u vanuit enkele van onze infobrieven kunnen lezen. Wij houden u verder op de hoogte. 

 

Djembé

In het kader van ons cultuuraanbod kregen de kinderen van groep 6 en 7 (elk binnen hun eigen groep) Djembé-les. Het fantastische getrommel was door de hele school te horen. 
Djembé

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren