Prikbord

Nieuws & agenda


Vastelaovend in Sjaan
24 februari

Wat höbbe veer al 'n sjieke Vastelaovendsweek achter de rögk!

 


Prinsepare

Nao helaas e jaor te höbbe moote euversloon door alle maotregele roondum Corona, is ’t fantastisch um te kinne zègke: Veer höbbe twie nui Prinsepare! Tijdens ’t oetrope waore de gróppe 7 en de gruutse awwers vaan us prinse en prinsesse in ’t stèlte-lokaal present. Alle aander kinder volgde ’t spektakel via Teams.

Iers moos nog es good ’t leedsje vaan dit jaor gerippeteerd weure. Wie ederein 'De Vastelaovendskis' good oonder de knee had, waor ’t tied veur ’t benkelek momint. Wee zow toch oonder die sjieke maskers en mombakkese verstop zitte? Iers ’t kleuter Prinsepaar: Reurt eur trom… en blaos eur dissonante toene… want noe noe geit ’t gebäöre!!! Prins Morris I en Prinses Liz I! 

Geliek daonao voont de groete demasqué plaots vaan ’t groet Prinsepaar. Dao kaome oonder ’t mombakkes oet: Prins Thijs I en Prinses Vera I! Oonder touwzeend oug vaan eus eige Mooswief voont de proclamatie plaots. En wat deege zie dat good! ’t Stèlte-lokaal waor inins zoe stèl neet mie, ’t enthousiasme vaan de kinder waor aonstekelek! En ouch in de klasse barste ‘t fees los! De prinse en prinsesse maakde nog ‘nen tour door de sjaol um d’n daag mèt aof te sleete. 

In de gekke week koume zie ederen daag inspectere wee z’ch ’t sjieks verkleid heet. De winnaar kraog heiveur ’n sjieke medaaje. Umtot ederein zien bès deit en ’t veural drejt um plezeer, kraog ederein zoewiezoe ’n medaaje opgespank in de klas.

 

Lang Leve Prins Morris I en Prinses Liz I! Lang Leve Prins Thijs I en Lang Leve Prinses Vera I! Hiep hiep houw! Hiep hiep houw! Veer zien gruuts op eus twie sjieke Prinsepare! 

 


't Mooswief

Zoonder Mooswief geine Vastelaovend! Daorum woort oonder de klaanke vaan ’t Mestreechs Volleksleed ’t Mooswief 'opgetakeld'. Zie zal d’r, vaanoet ’t kentoer vaan meister Marcel, op touwzien, tot de Vastelaovend in Sjaan ‘ne hiele gooie weurt dit jaor!

 


Medaaje Reus Gigantius

Eus sjaol deit dit jaor mèt aon ‘ne wedstrijd vaan de Tempeleers. De opdrach waor, um ’n medaaje te make veur euze Stadsreus Gigantius. De medaaje vaan de winnende sjaol, zal mèt Vastelaovend gruuts gedrage weure door euze Stadsreus. Emme, Freya en Jule gónge o.l.v. juf Carole en juf Eline heimèt aon de slaag. Veer zien oonder d’n indrök, zoe sjoen! Hiel sjiek gedoon dames! 

Zie sjreve hei zèlf e stökske euver, gans in ’t Mestreechs. Fréderique heet gehollepe mèt vertaole. Knap huur! Of veer gewonne höbbe huure veer gans binnekort.

 

Hallo allemaol! Veer zien Freya, Jule en Emme oet groep 8A vaan BS Sjaan. En veer wèlle get vertèlle euver de medaaje die veer gemaak höbbe. Uzze medaaje is geïnspiereerd door ut nuij Vasteloavend leedsje. De vijf punte die geer zuut stoon veur de Ster vaan Mestreech. De instruminten stoon veur de leuke muziek. De tuut friet en de beerkes, die huure netuurlijk bij ut fees! Get informasie euver us zelf:

- Iech bin Freya, iech bin elf joar en iech wòw de medaaje maken umdat iech heel völ vaan carnaval haw en omdat iech volgend jaor noar Eindhove goan, daorum wil ich dit joar good afsleete mèt miene litste Vastelaovend in Mestreech!

- Iech bin Jule, iech bin och 11 joar en iech wòw deze medaaje maken umdat iech de oetdaging oan wil goon, iech goan veur de wins veur BS Sjaan!

- En iech es lìtste, iech bin Emme en iech bin och elf joar aaid. Iech wòw dizzee medaaje make umdat iech oet Den Haag kom en iech gere mier te wete wòw kaome euver de Mestreechter Vastelaovend, want veur miech is ’t dn ierste kier!

Veer höbbe heij mèt plezeer aon gewirk en ver goon veur de wins!

Compleminte vaan Jule Emme en Freya

 


Gekke week

Veer ginge vervolges dees week weier mèt de gekke week... Maondag kaom ederein in pyjama naor sjaol, dinsdag zaoge veer sjieke accesoires en goonsdag höbbe veer hiel get gekke kapsels gezeen. Ederen daag höbbe de prins en prinses prijskes oetgedeild aon de sjiekste pèkskes. 

 

Vendaog höbbe veer weer get mie fies gevierd, allemaol in roed, geel en greun. Alle kinder vaan de gróppe 3 t/m 8 kraoge vendaog lès in carnavalogie vaan 'nen echten Tempeleer. Um 11 oor mochte veer in de klas via 't Smartboard genete vaan Mosalaovend, e programma vaan MosaLira vaanoet de Muziekgieterij mèt artieste en de stadsprins.

 


Bezeuk stadsprins Roel I

En vemiddag waor 't allersjiekste! Stadsprins Roel I brach e bezeuk aon eus sjaol. Extra sjiek is, tot ziene Hoege Hoeglöstigheid bij us op sjaol geinen oonbekinde is. Zien jongste dochter Puk zit naomelijk in gróp 8, dochter Bibi is aajd lierlinge. Inmiddels zit zie op ’t middelbaar. Ouch zien nisjekes Fenna en Lore zitte bij us op sjaol. Wat zal dit veur hun allemaol ‘ne hiele bezeundere Vastelaovend weure! Wat e fies! Geweldeg! Eus sjaol woort zelfs genump tijdens de proclamatie: Aonkoumend perferssor vaan Basissjaol Sjaan. ‘ne Hiele groete perficia aon Prins Roel I, Prinses Mickey en dochters Bibi en Puk! En netuurlijk ouch ‘ne groete perficia aon de femilie vaan ziene Hoege Hoeglöstigheid. Same rope veer oet: Lang Leve Prins Roel I! 

 

Veer höbbe d'r al e sjiek fies vaan gemaak! En mörgevreug goon veer nog eve weier...

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren