Prikbord

Nieuws & agenda


Update huisvesting
18 januari

Inline image

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Op een fijne, veilige plek waar het kan groeien en zich kan ontwikkelen. Daarom willen we het gebouw van kindcentrum Scharn grondig renoveren, óf een nieuw kindcentrum bouwen: een plek waar onderwijs, opvang en zorg samenkomen. In de laatste updates hebben we u verteld dat de gemeente Maastricht binnenkort een beslissing zal nemen over renovatie of nieuwbouw, en dat ouders en teams van BS Scharn en kindpartner MIK in ateliersessies hun input en inzichten met elkaar hebben gedeeld. Intussen zijn er weer nieuwe stappen gezet. We vertellen u graag waar we nu staan en wat onze plannen zijn.

 

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Begin december hebben basisschool Scharn en MIK Kinderopvang, in overleg met leerkrachten, opvangmedewerkers, ouders en leerlingen, samen een visiedocument opgesteld. Daarin staat wat we precies voor ogen hebben: een kindcentrum waarin diverse kindpartners vanuit één pedagogisch plan en één aanpak voor elk kind samenwerken. Samen bieden we op innovatieve wijze thuisnabij onderwijs, kinderopvang en ontspanning.

 

Het visiedocument van kindcentrum Scharn

In het visiedocument staat omschreven wat onze ambitie is. Wat voor leer- en leefklimaat willen we, hoe zien we onze rol en hoe willen we omgaan met gezondheid en duurzaamheid? Het visiedocument biedt verder een overzicht van het aanbod dat we voor ogen hebben en besteedt aandacht aan de manier waarop we leren en ontwikkelen op maat willen aanpakken. Ook de samenwerking tussen de partners en onze waarde voor de omgeving komen aan bod.

 

In het visiedocument zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Het kindcentrum werkt als één functionele eenheid;
  • Ieder kind in het kindcentrum heeft een eigen leer- en ontwikkellijn;
  • Iedere dag werken de leerlingen in een vertrouwde basisgroep;
  • Het kindcentrum biedt vrijheid en geborgenheid;
  • Het kindcentrum is coöperatief met haar omgeving.

Het visiedocument is als download beschikbaar op onze website: www.bsscharn.nl.

 

Welke stappen zijn er verder gezet?

Ook is er een functioneel programma opgesteld, met daarin onze uitgangspunten voor het ontwerp. Zo besteedt het functioneel programma aandacht aan de organisatorische en ruimtelijke indeling van het gebouw, de mogelijkheden om ruimtes aan te passen voor verschillende educatieve doeleinden, het (Jonge) Kindcentrum en de verbinding tussen binnen en buiten.

 

Wat wordt de volgende stap?

In februari neemt de gemeente een besluit over het integraal huisvestingsplan, waarmee in totaal (voor het primair en speciaal onderwijs in Maastricht) € 45 miljoen gemoeid is. Dan wordt ook duidelijk of ons kindcentrum grondig gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw te bouwen kindcentrum komt. En welke partners precies meedoen. Ook verwachten we dan te horen op welke locatie we tijdens de bouw onderwijs en opvang kunnen verzorgen.

 

Daarna werken we het Programma van Eisen verder uit en beginnen we aan het voorlopig ontwerp. Zodra de gemeente ons over haar beslissingen informeert, nodigen we ouders, omwonenden en medewerkers uit voor een nieuwe ateliersessie om met ons mee te denken en u verder te informeren. We verwachten dat deze sessie in het voorjaar zal plaatsvinden.

 

Investeren in onderwijs

De huisvestingsplannen voor kindcentrum Scharn zijn onderdeel van een groter plan. Samen met de gemeente Maastricht en onze kindpartners bouwt MosaLira aan kindcentra waar onderwijs, opvang en zorg samenkomen. Plekken waar ieder kind zichzelf kan zijn en kan worden wie het is. Dat doet het door fors te investeren in de gebouwen: door groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw. Net wat nodig is.

 

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren