Prikbord

Nieuws & agenda


Heropening en carnavalsvakantie
12 februari

Dag ouders/verzorgers,

 

Inline imageAllereerst willen wij jullie een hele fijne carnavalsvakantie wensen. Dat iedereen na de herstart van de school mag genieten van een paar dagen carnaval (natuurlijk niet zoals we dat gewend zijn, maar toch…) en vakantie. De school start weer op maandag 22-02-2021, volgens het programma genoemd in de brief van 05-02-2021.

 

Het is heel fijn dat we weer zijn gestart. 49% van de scholen in Nederland is afgelopen maandag weer opengegaan. Scharn was hier één van. Blije kinderen, lachende leerkrachten, tevreden ouders/verzorgers, dat is mooi om te zien en te voelen. Vandaar, als blijk van waardering, hebben wij u allen een kaartje gestuurd, als soort van dank en steun. Sommige ouders/verzorgers hebben hier positief op gereageerd. Dat doet ons goed!

 

Heropening school vanaf 08-02-2021

Wij zijn alle ouders/verzorgers en andere betrokkenen erkentelijk voor het aandragen van tips en adviezen over het plan heropening school van 05-02-2021. Belangrijk in deze is, dat we t.a.v. het uitgaan van leerlingen aan het einde van de dag, met sommige gezinnen afspraken hebben gemaakt. Met name met de gezinnen die meerdere kinderen in de groepen 1 t/m 6/7 hebben, of die van veraf komen. We hebben het plan zo aangepast dat broertjes en zusjes waar nodig worden opgevangen. In feite is dit alleen nodig als ouders/verzorgers bij het ophalen in diverse tijdsloten in de problemen komen.

Inline imageInline image

Veiligheid en testen

In de vernoemde brief van 05-02-2021 gaan we in op veiligheids- en testaspecten. Wij vragen u hier goed kennis van te nemen. Voorts willen wij u vragen, indien in de vakantie iets gebeurt dat corona gerelateerd is, dit binnen Schoudercom te laten weten bij de administratie. Hartelijk dank hiervoor.

 

Inline imageLetterdiploma kinderen groep 3

De leerlingen van groep 3 ontvingen afgelopen maandag een heus letterdiploma. Proficiat voor alle kinderen van de groepen 3 (juf Iris, Noelle en Maud).

 

Vastelaovend

Vandaag hebben we op school carnaval gevierd. Heel anders dan normaal, maar niet minder gezellig. Met dansjes, verklede kinderen, muziek, quiz, buttons maken en een lekker ontbijtje heeft elke klas er toch een klein feestje van gemaakt. Wij danken de Oudervereniging, de Werkgroep Carnaval en de Tempeleers voor hun bijdrage!

 

Ten slotte

Als school Scharn zijn we van plan met ouders/verzorgers een aantal open gesprek- of ateliersessies te voeren. In dit open gesprek kunnen tal van thema’s worden besproken. Zeker in tijden van Corona is het goed, omdat ouders/verzorgers nauwelijks of niet in school mogen komen, elkaar via andere communicatiekanalen te spreken. Eind februari zullen wij de behoefte polsen en enkele afspraken plannen. U hoort van ons…

 

Voor allen nogmaals fijne dagen,

Tot ziens, tot de 22e

Namens het team van BS Scharn,

U vriendelijk groetend,

Marcel Janssen

 

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren