Prikbord

Nieuws & agenda


Annulering studiedag 3-2 / Toetsing
22 januari 2021

Dag ouders/verzorgers,

 

Met dit bericht willen wij u informeren over enkele schoolse zaken.

 

Om te beginnen willen wij u, nu we met zijn allen midden in de 2e lockdownfase verkeren, danken voor uw medewerking en begrip in deze voor de school ook bizarre situatie. Na een lastige opstart zijn alle leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers zo goed als mogelijk bezig met het vormgeven aan, werken met en leren binnen online onderwijs. Tevens leren we steeds meer over en van afstandsonderwijs. De komende maanden zullen we als school(team) bekijken in hoeverre online onderwijs bijdraagt aan het nog effectiever ‘maken’ van zowel afstands- als fysiek onderwijs. Tevens willen wij iedereen danken, zowel onze eigen medewerkers als de medewerkers van kindpartner MIK, die zorgdragen voor adequate noodopvang op school en binnen ons kindcentrum. Het besef is er op dit moment daadwerkelijk bij veel ouders/verzorgers dat het voor de school geen sinecure is goed thuisonderwijs te verzorgen, alsook te zorgen voor veilige en goede opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, kwetsbare kinderen en kinderen die NT2-onderwijs volgen. In deze verwijzen wij ook naar een interessant artikel van Aleid Truijens in de Volkskrant van 19-01-2021.

En natuurlijk leren wij elke dag van deze situatie en leren we elke dag bij (o.a. via het volgen van webinars over effectief online onderwijs). Dit zorgt dan ook voor een continue ontwikkeling van ons beleid online onderwijs en opvang (in tijden van de pandemie). Zo zijn we met Maastricht Sport in overleg over het verbreden van het beweeg- en sportaanbod op gezette tijden bij school. Daarnaast weer in de bijlage het nieuwe beweegboekje die elke week wordt uitgebracht door Maastricht Sport. Wat nu, op dit moment oprecht relevant is, is u allen heel veel sterkte en succes te wensen, eveneens iedereen nogmaals DANKEND: ‘Houd vol en blijf gezond’.  

 

Het voltallige TEAM BS Scharn.

Inline image


 

Een tweetal belangrijke organisatorisch te benoemen zaken:

  • De geplande studiedag van 03-02-2021 gaat niet door. We vinden het belangrijk dat in deze toch al zware tijden het onderwijsproces gecontinueerd dient te worden. Dit betekent dat wij op deze dag het online onderwijs en de NOODopvang voortzetten;
  • In principe zouden alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de zogenaamde middenmeting toetsen dienen te maken. Deze M-toetsing schuift nu op naar (mogelijk) medio februari en maart 2021. Het rapportfolio dat op 11 februari mee naar huis zou gaan wordt hierdoor ook verschoven naar een nog nader te bepalen moment. Voor de leerlingen van groep 8 behoeft het schooladvies niet voor 01-03 maar voor 15-03-2021 te worden gegeven. 

Blijf aub de komende weken het nieuws rondom Corona en mogelijke schoolopening(en) goed volgen. De lockdown staat vooralsnog gepland tot 08-02-2021. Wij blijven u in deze zo goed als mogelijk informeren.

 

Ten slotte... Wij krijgen veel vragen, zeker in deze tijd, waar ouders/verzorgers en ook leerlingen terecht kunnen voor vragen en aan/opmerkingen rondom veiligheid. Hiervoor verwijzen wij naar onderstaande poster, die ook in school voor iedereen zichtbaar is.

Inline image


Heel leuk ook om van zoveel kinderen en ouders/verzorgers fijne en opbeurende boodschappen te krijgen. Een voorbeeld hiervan uit groep 7 willen wij u niet onthouden.

Inline image


Heeft u vragen, of aan/opmerkingen naar aanleiding van deze informatie, schroom dan niet en laat ons meteen wat weten.

‘We zijn er voor elkaar’.

 

Voor nu,

Iedereen vriendelijk groetend,

Team BS Scharn

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren